Newsletter-Regulamin

1.     Usługa bezpłatnego Newslettera świadczona jest przez pomylkifilmowe.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed zapisaniem się do Newslettera należy zapoznać się z Regulaminem.

3.     Newsletter jest bezpłatny i polega na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach przez wysyłanie treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
4.     Zamówienie stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie Bezpłatnego newslettera.

5.     Administrator serwisu nie będzie przekazywał zebranych adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.

6.Można zapisać się do jednego z dwóch Newsletterów
Newsletter- informowanie Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach,
Newsletter+Marketing- informowanie Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach oraz wysyłanie wiadomości marketingowych od zewnętrznych dostawców.

6.1 Można być zapisanym tylko do jednego z Newsletterów

6.2    Użytkownik w każdym momencie może zmienić typ otrzymywanego Newslettera.


7.     Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z Newslettera. Subskrypcję można anulować:

a)      wpisując swój e-mail o formularz i klikając "Wypisz  się".

b)     klikając link na końcu każdej wiadomości.

7.     Użytkownik w każdym momencie może zmienić typ otrzymywanego Newslettera z


8.     Administrator zastrzega możliwość:
 
a)    czasowego wyłączania usługi Newslettera,  ze względów technicznych

b)     zmian w regulaminie bez konieczności informowania użytkowników.

c)     całkowitego zaprzestania wysyłania Newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny.